Cristian DUMITRESCU : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Vaatleja
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Aseesimees 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Õiguskomisjon

Liikmed 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Õigusasjade komisjon
  • 29-03-2007 / 09-12-2007 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Põhiseaduskomisjon
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks

Vaatleja 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Õigusasjade komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Bukaresti ajaloolise Bordei pargi avaliku omandi säilitamine, mida ohustab kinnisvaraarendusprojekt  
- P6_DCL(2007)0074 - Kehtivuse kaotanud  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Algatatud : 03-09-2007
Tähtaeg : 03-12-2007
Allakirjutanute arv : 39 - 04-12-2007
Kirjalik deklaratsioon: Meetmed laste ja noorte vastase vägivalla vastu võitlemiseks haridusasutustes  
- P6_DCL(2007)0046 - Kehtivuse kaotanud  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Algatatud : 09-05-2007
Tähtaeg : 14-09-2007
Allakirjutanute arv : 60 - 14-09-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.