Radu PODGOREAN : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Vaatleja
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Liikmed 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Vaatleja 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

all-activities 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Bukaresti ajaloolise Bordei pargi avaliku omandi säilitamine, mida ohustab kinnisvaraarendusprojekt  
- P6_DCL(2007)0074 - Kehtivuse kaotanud  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Algatatud : 03-09-2007
Tähtaeg : 03-12-2007
Allakirjutanute arv : 39 - 04-12-2007
Kirjalik deklaratsioon: Kirjalik deklaratsioon vajaduse kohta võtta meetmeid ohustatud ajaloolise mälestusmärgi, Bukaresti (Rumeenia) roomakatoliku Püha Joosepi katedraali kaitsmiseks  
- P6_DCL(2007)0054 - Vastu võetud  
Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU  
Algatatud : 21-05-2007
Tähtaeg : 27-09-2007
Vastu võetud (kuupäev) : 11-10-2007
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2007)0435
Allakirjutanute arv : 424 - 27-09-2007
Kirjalik deklaratsioon: Meetmed laste ja noorte vastase vägivalla vastu võitlemiseks haridusasutustes  
- P6_DCL(2007)0046 - Kehtivuse kaotanud  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Algatatud : 09-05-2007
Tähtaeg : 14-09-2007
Allakirjutanute arv : 60 - 14-09-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.