Nicolae Vlad POPA : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Vaatleja
 • 10-12-2007 / 17-12-2007 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Alianţei "Dreptate si Adevar PNL-PD" (Rumeenia)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Liberal Democrat (Rumeenia)
 • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumeenia)

Liikmed 

 • 14-01-2008 / 13-07-2009 : Petitsioonikomisjon
 • 18-02-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 20-02-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 17-12-2007 / 13-07-2009 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-01-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

Vaatleja 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Fibromüalgia  
- P6_DCL(2008)0069 - Vastu võetud  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Algatatud : 01-09-2008
Tähtaeg : 18-12-2008
Vastu võetud (kuupäev) : 13-01-2009
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2009)0014
Allakirjutanute arv : 418 - 18-12-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.