Atanas PAPARIZOV : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Vaatleja
 • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Coalition for Bulgaria (Bulgaaria)
 • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Coalition for Bulgaria (Bulgaaria)
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Platform European Socialists (Bulgaaria)

Liikmed 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Arengukomisjon
 • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Arengukomisjon
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks

Vaatleja 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Struktuurifondide määruse rakendamine ajavahemikul 2007–2013: riiklikke ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja rakenduskavu käsitlevate läbirääkimiste tulemused  
- ITRE_AD(2009)413960 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.