Martin DIMITROV : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Vaatleja
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : United Democratic Forces (Bulgaaria)
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : United Democratic Forces (Bulgaaria)

Liikmed 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekomisjon
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Eelarvekontrollikomisjon

Vaatleja 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Eelarvekomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.