Hanna FOLTYN-KUBICKA : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 07-12-2005 / 13-07-2009 : Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 07-12-2005 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Liikmed 

 • 16-01-2006 / 14-06-2006 : Regionaalarengukomisjon
 • 16-01-2006 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 15-06-2006 / 14-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon

Asendusliige 

 • 11-01-2006 / 14-02-2006 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 11-01-2006 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-02-2006 / 14-06-2006 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 29-05-2006 / 14-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 14-06-2006 / 14-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Eutelsati kaudu Hiinasse NTDTV programmi edastamise taastamine  
- P6_DCL(2008)0086 - Vastu võetud  
Marco CAPPATO , Hanna FOLTYN-KUBICKA , Thomas MANN , Charles TANNOCK , Helga TRÜPEL  
Algatatud : 08-10-2008
Tähtaeg : 22-01-2009
Vastu võetud (kuupäev) : 03-02-2009
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2009)0041
Allakirjutanute arv : 477 - 23-01-2009
Kirjalik deklaratsioon: Gdanski laevatehase tulevik  
- P6_DCL(2007)0081 - Kehtivuse kaotanud  
Hanna FOLTYN-KUBICKA , Marcin LIBICKI , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Algatatud : 24-09-2007
Tähtaeg : 24-12-2007
Allakirjutanute arv : 77 - 03-01-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.