• Daniel   DALTON  

Daniel DALTON : Raportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta  
- IMCO_AD(2017)606248 -  
-
IMCO 
ARVAMUS elude päästmise kohta autode turvalisuse suurendamise kaudu ELis  
- IMCO_AD(2017)606030 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta  
- IMCO_AD(2017)604889 -  
-
IMCO 
ARVAMUS volituse kohta 2018. aasta eelarve projekti käsitlevateks kolmepoolseteks läbirääkimisteks  
- IMCO_AD(2017)602828 -  
-
IMCO