Konstantin DIMITROV : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-12-2006 / 31-12-2006 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Vaatleja
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-12-2006 / 31-12-2006 : Democrats for Strong Bulgaria (Bulgaaria)
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Democrats for Strong Bulgaria (Bulgaaria)

Liikmed 

  • 18-01-2007 / 30-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Väliskomisjon

all-activities 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.