Joop POST : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-03-2007 / 16-10-2007 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-03-2007 / 16-10-2007 : Christen Democratisch Appèl (Madalmaad)

Liikmed 

  • 15-03-2007 / 16-10-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 28-03-2007 / 16-10-2007 : Kalanduskomisjon
  • 26-04-2007 / 16-10-2007 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 20-03-2007 / 16-10-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 24-04-2007 / 16-10-2007 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.