Cristian-Silviu BUŞOI : Algus 

Esimees 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 

Liige 

CPCO  
Komisjonide esimeeste konverents 
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt