Mikel IRUJO AMEZAGA : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 19-06-2007 / 25-06-2007 : Europa de los Pueblos (Hispaania)
  • 26-06-2007 / 13-07-2009 : Eusko Alkartasuna (Hispaania)

Liikmed 

  • 10-07-2007 / 13-07-2009 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 10-07-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige 

  • 09-07-2007 / 13-07-2009 : Arengukomisjon
  • 09-07-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa spordi päev  
- P6_DCL(2008)0100 - Kehtivuse kaotanud  
Maria BADIA i CUTCHET , Katerina BATZELI , Manolis MAVROMMATIS , Hannu TAKKULA , Mikel IRUJO AMEZAGA  
Algatatud : 17-11-2008
Tähtaeg : 12-03-2009
Allakirjutanute arv : 203 - 12-03-2009
Kirjalik deklaratsioon: Zaragoza harta ülemaailmne vastuvõtmine toetusavaldusena veeprobleemile  
- P6_DCL(2008)0085 - Kehtivuse kaotanud  
Mikel IRUJO AMEZAGA , Inés AYALA SENDER  
Algatatud : 08-10-2008
Tähtaeg : 22-01-2009
Allakirjutanute arv : 45 - 23-01-2009
Kirjalik deklaratsioon: koobaste kui kultuuri-, loodus- ja keskkonnapärandi kaitse  
- P6_DCL(2008)0066 - Kehtivuse kaotanud  
Mikel IRUJO AMEZAGA , Rebecca HARMS , Csaba Sándor TABAJDI  
Algatatud : 01-09-2008
Tähtaeg : 04-12-2008
Allakirjutanute arv : 140 - 05-12-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.