Anni PODIMATA : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (Kreeka)

Asepresident 

 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Euroopa Parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Parlament

Aseesimees 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Liikmed 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 20-01-2010 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 17-01-2010 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ  
- ECON_AD(2012)483695 -  
-
ECON 
ARVAMUS Komisjoni valge raamat „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik”  
- ITRE_AD(2010)430835 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Euroopa Liidu põllumajandus ja kliimamuutus  
- ITRE_AD(2010)430834 -  
-
ITRE 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon