Cătălin-Ioan NECHIFOR : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Liikmed 

  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Eelarvekomisjon
  • 13-12-2007 / 17-12-2007 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis
  • 18-12-2007 / 18-12-2008 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Eelarvekontrollikomisjon
  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks

all-activities 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse mitmeaastane ühenduse programm Internetti ja teisi kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutavate laste kaitseks  
- BUDG_AD(2008)409411 -  
-
BUDG 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.