Rareș-Lucian NICULESCU : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumeenia)

Aseesimees 

  • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 01-06-2010 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
  • 02-06-2010 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava  
- AGRI_AD(2011)452908 -  
-
AGRI 
ARVAMUS Komisjoni roheline raamat „Metsade kaitse ja metsateave ELis: metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks”  
- AGRI_AD(2010)450698 -  
-
AGRI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Mikroobide probleem ja suurenev antimikroobse resistentsuse risk  
- AGRI_AD(2012)494678 -  
-
AGRI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Põllumajandustoetuste õiglane jaotamine uute ja vanade liikmesriikide vahel  
- P7_DCL(2010)0097 - Kehtivuse kaotanud  
Mariya GABRIEL , José BOVÉ , Rareș-Lucian NICULESCU , Dimitar STOYANOV , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Algatatud : 13-12-2010
Tähtaeg : 24-03-2011
Allakirjutanute arv : 145 - 24-03-2011
Kirjalik deklaratsioon: Erasmuse programmi loomine noortele põllumajandustootjatele  
- P7_DCL(2010)0025 - Kehtivuse kaotanud  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Algatatud : 19-04-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 135 - 09-09-2010
Kirjalik deklaratsioon: 9. novembri kuulutamine üleeuroopaliseks leppimise päevaks Berliini müüri langemise aastapäeval  
- P7_DCL(2009)0059 - Kehtivuse kaotanud  
Carlo FIDANZA , Esther de LANGE , Rareș-Lucian NICULESCU , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Marco SCURRIA  
Algatatud : 04-11-2009
Tähtaeg : 17-02-2010
Allakirjutanute arv : 82 - 17-02-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon