Daniel DĂIANU : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Naţional Liberal (Rumeenia)

Liikmed 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekomisjon
  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ettepanek võtta toiduainete päritolu, kvaliteeti ja jälgitavust käsitleva täpse teabe andmiseks kasutusele selge märgistamisviis  
- P6_DCL(2009)0008 - Kehtivuse kaotanud  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Algatatud : 02-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 301 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Raamatu tähendus Euroopa kultuuris ning vajadus hoida raamatute väljaandmise kulud mõistlikul tasemel  
- P6_DCL(2008)0025 - Kehtivuse kaotanud  
Luciana SBARBATI , Daniel DĂIANU , Gianni PITTELLA , Anne LAPERROUZE , Manolis MAVROMMATIS  
Algatatud : 09-04-2008
Tähtaeg : 15-07-2008
Allakirjutanute arv : 114 - 10-07-2008
Kirjalik deklaratsioon: Pedofiilia plahvatuslik kasv Internetis  
- P6_DCL(2008)0017 - Kehtivuse kaotanud  
Cristiana MUSCARDINI , Gerardo GALEOTE , Anna ZÁBORSKÁ , Roberta ANGELILLI , Daniel DĂIANU  
Algatatud : 10-03-2008
Tähtaeg : 19-06-2008
Allakirjutanute arv : 193 - 19-06-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.