Constantin DUMITRIU : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumeenia)
  • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumeenia)

Liikmed 

  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Asendusliige 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Kalanduskomisjon
  • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks
  • 09-01-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Rahandusliku sekkumismehhanismi loomine kliimamuutuste negatiivse mõju ärahoidmiseks  
- P6_DCL(2009)0021 - Kehtivuse kaotanud  
Alexandru NAZARE , Maria PETRE , Constantin DUMITRIU  
Algatatud : 18-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 29 - 08-05-2009

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.