Juan FRAILE CANTÓN : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Liikmed 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Arengukomisjon
  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon
  • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

all-activities 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Brasiilia strateegilise partnerluse kohta  
- DEVE_AD(2009)418047 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.