Martí GRAU i SEGÚ : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Hispaania)

Liikmed 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees

all-activities 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”  
- IMCO_AD(2008)414346 -  
-
IMCO 

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.