Roberto FIORE : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 16-05-2008 / 13-07-2009 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 16-05-2008 / 15-04-2009 : Alternativa sociale: Lista Mussolini (Itaalia)
  • 16-04-2009 / 13-07-2009 : Forza Nuova (Itaalia)

Liikmed 

  • 05-06-2008 / 13-07-2009 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 05-06-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
  • 05-06-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

  • 03-06-2008 / 13-07-2009 : Arengukomisjon

all-activities 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.