Wolfgang ILGENFRITZ : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Freiheitliche Partei Österreichs (Austria)

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Eelarvete komitee
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Ungari parlamentaarses ühiskomitees
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekomisjon
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 22-07-1999 / 16-09-1999 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
  • 16-09-1999 / 14-01-2002 : Kultuuri, noorsoo, hariduse, meedia ja spordi komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekontrollikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128