Pierre JONCKHEER : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige
 • 14-11-2004 / 23-05-2005 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Juhatuse liige
 • 24-05-2005 / 26-02-2007 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Aseesimees
 • 27-02-2007 / 19-07-2007 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Aseesimees
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgia)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-09-2004 / 26-10-2005 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Laienenud liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid (2007–2013)  
- INTA_AD(2005)350218 -  
-
INTA 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Natsisümbolite ja natsisümboolikaga esemete tootmise, müügi ja levitamise keeld Euroopa Liidus  
- P6_DCL(2009)0004 - Kehtivuse kaotanud  
Alain HUTCHINSON , Gérard DEPREZ , Pierre JONCKHEER , José RIBEIRO E CASTRO , Francis WURTZ  
Algatatud : 02-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 149 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: öiste lendude poolt põhjustatud mürahäiringud  
- P6_DCL(2004)0048 - Kehtivuse kaotanud  
Bart STAES , Pierre JONCKHEER  
Algatatud : 15-11-2004
Tähtaeg : 15-02-2005
Allakirjutanute arv : 32 - 15-02-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.