Mikko PESÄLÄ : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Suomen Keskusta (Soome)

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Austraalia ning Uus-Meremaa vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Majandus- ja rahanduskomitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on Arctic agriculture - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0463/2003 -  
-
AGRI 
Report on the proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1255/1999 on the common organisation of the market in milk and milk products - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0081/2000 -  
-
AGRI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128