Matti WUORI : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : - (Soome)

Esimees 

 • 10-04-2003 / 19-07-2004 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks

Aseesimees 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Eesti parlamentaarses ühiskomitees

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon
 • 07-02-2002 / 06-04-2003 : Delegatsioon parlamendi ELi-Eesti ühiskomisjonis
 • 07-04-2003 / 09-04-2003 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks
 • 10-04-2003 / 19-07-2004 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Õigusasjade ja siseturukomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Annual report on human rights in the world in 2000 and the European Union Human Rights Policy - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0193/2001 -  
-
AFET 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the deaths of Sikh civilians in Panjaab and India in 1984 EN  
- P5_DCL(2004)0032 - Kehtivuse kaotanud  
Jean LAMBERT , Caroline LUCAS , Matti WUORI , Alima BOUMEDIENE-THIERY  
Algatatud : 19-04-2004
Tähtaeg : 06-05-2004
Allakirjutanute arv : 30 - 06-05-2004