Kurt LECHNER : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 16-03-2012 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 16-03-2012 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Aseesimees 

 • 29-09-2009 / 12-02-2012 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 16-03-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Õiguskomisjon
 • 16-09-2009 / 16-03-2012 : Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 16-03-2012 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 16-03-2012 : Õiguskomisjon
 • 13-02-2012 / 16-03-2012 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elamukinnisvaraga seotud krediidilepingute kohta  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon