Sami NAÏR : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 26-06-2002 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige
 • 27-06-2002 / 30-06-2002 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 01-07-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Mouvement des citoyens (Prantsusmaa)

Esimees 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Mašreki riikide ja Pärsia lahe äärsete riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Mašriki riikide ning Pärsia lahe äärsete riikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon
 • 07-02-2002 / 03-04-2002 : Delegatsioon Magrebi riikide ja Araabia Magrebi Liiduga suhtlemiseks
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 17-01-2002 / 05-02-2002 : Arengu- ja koostöökomisjon
 • 06-02-2002 / 26-06-2002 : Eelarvekomisjon
 • 09-09-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report om the Commission Communication on relations between the EU and the Mediterranean region: reinvigorating the Barcelona Process - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0009/2001 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128