Christel FIEBIGER : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partei des Demokratischen Sozialismus (Saksamaa)

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioonid parlamentaarsetes koostöökomiteedes ning Ühenduse ja Ukraina, Valgevene ning Moldova vaheliste suhetega tegelevad delegatsioonid
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Suu- ja sõrataudi ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Ukraina ja ELi-Moldova koostöökomisjonides ja delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Poola parlamentaarses ühiskomitees
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Poola ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

PROPOSITION DE RESOLUTION sur la famine au Zimbabwe FR  
- B5-0429/2002  

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128