Feleknas UCA : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 04-10-2006 : Partei des Demokratischen Sozialismus (Saksamaa)
 • 05-10-2006 / 04-10-2007 : Linkspartei.PDS (Saksamaa)
 • 05-10-2007 / 13-07-2009 : DIE LINKE. (Saksamaa)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Arengukomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Arengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Arengukomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Kolmandate riikidega peetavate inimõigustealaste dialoogide ja konsultatsioonide toimimine  
- FEMM_AD(2007)388431 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks  
- DEVE_AD(2007)382574 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Rassiviha internetis  
- P6_DCL(2007)0042 - Kehtivuse kaotanud  
Glyn FORD , Bernd POSSELT , Viktória MOHÁCSI , Claude MORAES , Feleknas UCA  
Algatatud : 23-04-2007
Tähtaeg : 06-09-2007
Allakirjutanute arv : 120 - 05-09-2007
Kirjalik deklaratsioon: Naiste suguelundite moonutamine  
- P6_DCL(2006)0041 - Kehtivuse kaotanud  
Feleknas UCA , Raül ROMEVA i RUEDA , Karin SCHEELE , Jürgen SCHRÖDER , Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE  
Algatatud : 15-05-2006
Tähtaeg : 15-09-2006
Allakirjutanute arv : 190 - 15-09-2006
Kirjalik deklaratsioon: Türgi kirjaniku Orhan Pamuk'i vastu esitatud süüdistuste tühistamine  
- P6_DCL(2005)0082 - Kehtivuse kaotanud  
Dimitrios PAPADIMOULIS , Feleknas UCA , Panagiotis BEGLITIS  
Algatatud : 15-12-2005
Tähtaeg : 15-03-2006
Allakirjutanute arv : 53 - 15-03-2006

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.