Catherine GUY-QUINT : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Prantsusmaa)

Esimees 

 • 20-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomisjonis

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Eelarvekomisjon
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegatsioon ELi-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 22-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine  
- BUDG_AD(2009)418140 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta  
- BUDG_AD(2007)394106 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2006. eelarveaasta üldeelarve projekt  
- ECON_AD(2005)362585 -  
-
ECON 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopas toodetud lõikeriistade päritolumärgistus  
- P6_DCL(2007)0072 - Kehtivuse kaotanud  
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Catherine GUY-QUINT , Linda McAVAN , Richard CORBETT , Erika MANN  
Algatatud : 03-09-2007
Tähtaeg : 03-12-2007
Allakirjutanute arv : 169 - 04-12-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.