Harlem DÉSIR : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 08-04-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 08-04-2014 : Parti socialiste (Prantsusmaa)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • 16-09-2009 / 08-04-2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 08-04-2014 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 26-01-2011 : Arengukomisjon
  • 16-09-2009 / 08-04-2014 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
  • 07-09-2010 / 08-04-2014 : Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis
  • 27-01-2011 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
  • 19-01-2012 / 08-04-2014 : Väliskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Maksundus ja areng: koostöö arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks maksundusküsimustes  
- INTA_AD(2010)448810 -  
-
INTA 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Positiivse tulemuse andnud situatsioonitesti tunnustamine rassilise diskrimineerimise õigusliku tõendina  
- P7_DCL(2011)0038 - Kehtivuse kaotanud  
Harlem DÉSIR , Dennis de JONG , Corinne LEPAGE , Ulrike LUNACEK , Mariya GABRIEL  
Algatatud : 12-09-2011
Tähtaeg : 15-12-2011
Allakirjutanute arv : 104 - 15-12-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon