Cristina GARCÍA-ORCOYEN TORMO : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Hispaania)

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
 • 06-10-1999 / 04-10-2000 : Ühenduse ja Kagu-Euroopa vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 05-10-2000 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Palestiina Seadusandliku Nõukogu vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon
 • 07-03-2002 / 07-05-2002 : Delegatsioon Kagu-Euroopaga suhtlemiseks
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ühiskomisjonis
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 03-11-1999 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komitee
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Ungari parlamentaarses ühiskomitees
 • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Suu- ja sõrataudi ajutine komisjon
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Türgi ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council regulation allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) - Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0033/2001 -  
-
ENVI 
Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a European Parliament and Council Regulation allowing voluntary participation by organisations in a Community Eco-Management and audit scheme (EMAS) - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0165/2000 -  
-
ENVI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

MOTION FOR A RESOLUTION ON CLIMATE CHANGE EN  
- B5-0287/2001  

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128