Joseph DAUL : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Esimees

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Prantsusmaa)

Liikmed 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Esimeeste konverents
  • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Kalanduskomisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 21-10-2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 16-09-2009 / 03-12-2009 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

all-activities 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ühisprotokolli loomine Euroopa päeva tähistamiseks kõigis liikmesriikides  
- P7_DCL(2013)0021 - Kehtivuse kaotanud  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia MAZUR , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Algatatud : 21-10-2013
Tähtaeg : 21-01-2014
Allakirjutanute arv : 77 - 23-01-2014
Kirjalik deklaratsioon: Veini lisamine UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja  
- P7_DCL(2013)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Algatatud : 20-05-2013
Tähtaeg : 20-08-2013
Allakirjutanute arv : 132 - 20-08-2013
Kirjalik deklaratsioon: Rahvusvaheline kaubandus kui jätkusuutliku majandusarengu tagamise ja tarbijate kaitsmise vahend  
- P7_DCL(2012)0016 - Kehtivuse kaotanud  
Joseph DAUL , Enrique GUERRERO SALOM , Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA  
Algatatud : 17-04-2012
Tähtaeg : 13-09-2012
Allakirjutanute arv : 287 - 13-09-2012

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon