• Charles   PASQUA  

Charles PASQUA : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Viies ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the plight of the hostages in Colombia EN  
- P5_DCL(2004)0028 - Kehtivuse kaotanud  
Hans-Gert PÖTTERING , Enrique BARÓN CRESPO , Sir Graham WATSON , Charles PASQUA  
Algatatud : 31-03-2004
Tähtaeg : 31-03-2004
Allakirjutanute arv : 203 - 06-05-2004