Marie-Françoise GARAUD : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : sans étiquette (Prantsusmaa)

Liikmed 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Esimeeste konverents
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon Euroopa Majanduspiirkonna parlamentaarses ühiskomitees (EMP)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Õigusasjade ja siseturukomisjon
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Küprose ühiskomisjonis

Asendusliige 

  • 22-07-1999 / 16-09-1999 : Eelarvete komitee
  • 16-11-2000 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11