Thierry de LA PERRIERE : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 30-01-2001 : fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Liige
  • 31-01-2001 / 19-07-2004 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Prantsusmaa)
  • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Prantsusmaa)

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kultuuri, noorsoo, hariduse, meedia ja spordi komitee
  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioonid Ühenduse ja Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia vaheliste suhetega tegelevates parlamentaarsetes koostöökomiteedes
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kultuuri-, noorsoo-, haridus-, meedia- ja spordikomisjon
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia koostöökomisjonides

Asendusliige 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
  • 17-01-2002 / 10-03-2003 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128