Koldo GOROSTIAGA ATXALANDABASO : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 21-07-1999 / 19-07-2004 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euskal Herritarrok (Hispaania)

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komitee
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Kesk-Ameerika riikide ning Mehhiko vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikide ja Mehhikoga suhtlemiseks
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
 • 17-01-2002 / 11-03-2003 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon
 • 12-03-2003 / 19-07-2004 : Arengu- ja koostöökomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128