Camilo NOGUEIRA ROMÁN : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Bloque Nacionalista Galego (Hispaania)

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Lõuna-Ameerika riikide ning MERCOSURi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
 • 07-02-2002 / 08-10-2002 : Delegatsioon Lõuna-Ameerika riikide ja Mercosuriga suhtlemiseks
 • 09-10-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kalanduskomitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kalanduskomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põhiseaduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the 11th Annual Report on the Structural Funds (1999) - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0247/2001 -  
-
RETT 
Report on the proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Protocol setting out, for the period 1 July 2000 to 30 June 2003, the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Côte d'Ivoire on fishing off the coast of Côte d'Ivoire - Committee on Fisheries EN  
- A5-0011/2001 -  
-
PECH 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the recognition of the right to self-determination EN  
- P5_DCL(2004)0029 - Kehtivuse kaotanud  
Miquel MAYOL i RAYNAL , Ian HUDGHTON , Nelly MAES , Camilo NOGUEIRA ROMÁN , Josu ORTUONDO LARREA  
Algatatud : 19-04-2004
Tähtaeg : 06-05-2004
Allakirjutanute arv : 21 - 06-05-2004