• Danielle   AUROI  

Danielle AUROI : Resolutsiooni ettepanek(ud) - Viies ametiaeg 

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

DRAFT RESOLUTION on executions and stonin in Iran EN  
- B5-0559/2002  
Propuesta de Resolución sobre clementinas ES  
- B5-0144/2002