Danielle AUROI : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Aseesimees
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Prantsusmaa)

Aseesimees 

 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Tšehhi Vabariigi parlamentaarses ühiskomitees
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Mašreki riikide ja Pärsia lahe äärsete riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0392/2003 -  
-
AGRI 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128