Yves PIÉTRASANTA : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 02-02-2004 : Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 02-02-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Prantsusmaa)

Aseesimees 

  • 23-01-2002 / 02-02-2004 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
  • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Mašriki riikide ning Pärsia lahe äärsete riikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
  • 17-01-2002 / 22-01-2002 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 07-02-2002 / 02-02-2004 : Delegatsioon Mašreki riikide ja Pärsia lahe äärsete riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kalanduskomitee
  • 17-01-2002 / 02-02-2004 : Kalanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on restoration of rights and justice in the case of the Bhopal disaster in India EN  
- P5_DCL(2003)0025 - Kehtivuse kaotanud  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Inger SCHÖRLING , Paul A.A.J.G. LANNOYE , Gérard ONESTA , Yves PIÉTRASANTA  
Algatatud : 29-10-2003
Tähtaeg : 29-01-2004
Allakirjutanute arv : 36 - 29-01-2004
Kirjalik deklaratsioon: on a Community environmental education module in schools EN  
- P5_DCL(2002)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Yves PIÉTRASANTA , Marialiese FLEMMING , Myrsini ZORBA  
Algatatud : 23-05-2002
Tähtaeg : 23-08-2002
Allakirjutanute arv : 29 - 23-08-2002