Marcello DELL'UTRI : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Itaalia)

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Šveitsi, Islandi ning Norra vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 07-02-2002 / 06-03-2002 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks
  • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Ukraina ja ELi-Moldova koostöökomisjonides ja delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kultuuri-, noorsoo-, haridus-, meedia- ja spordikomisjon

all-activities 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128