Arlette LAGUILLER : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Lutte ouvrière (Prantsusmaa)

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
  • 29-09-1999 / 09-05-2001 : Delegatsioon EL-Leedu parlamentaarses ühiskomitees
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Koostöö- ja arengukomitee
  • 17-01-2002 / 24-04-2002 : Arengu- ja koostöökomisjon
  • 25-04-2002 / 19-07-2004 : Kultuuri-, noorsoo-, haridus-, meedia- ja spordikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

PROPOSITION DE RESOLUTION sur la peine de mort dans le monde et notamment sur le cas de Mumia Abu Jamal FR  
- B5-0274/1999  

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128