Pernille FRAHM : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige
  • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Socialistisk Folkeparti (Taani)

Aseesimees 

  • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Poola ühiskomisjonis

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Poola parlamentaarses ühiskomitees
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon

Asendusliige 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
  • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Pealtkuulamissüsteemi Echeloni ajutine komisjon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on strengthening EU arms export controls and working towards an international Arms Trade Treaty EN  
- P5_DCL(2004)0017 - Kehtivuse kaotanud  
Glenys KINNOCK , Michael GAHLER , Johan VAN HECKE , Nelly MAES , Pernille FRAHM  
Algatatud : 25-02-2004
Tähtaeg : 06-05-2004
Allakirjutanute arv : 157 - 06-05-2004
Kirjalik deklaratsioon: on the effects of pesticide exposure on residents and others in agricultural areas EN  
- P5_DCL(2003)0026 - Kehtivuse kaotanud  
Caroline LUCAS , Ulla Margrethe SANDBÆK , Pernille FRAHM  
Algatatud : 17-11-2003
Tähtaeg : 17-02-2004
Allakirjutanute arv : 48 - 17-02-2004
Kirjalik deklaratsioon: on national missile defence EN  
- P5_DCL(2001)0007 - Kehtivuse kaotanud  
André BRIE , Pernille FRAHM , Joost LAGENDIJK , Maj Britt THEORIN , Jan Marinus WIERSMA  
Algatatud : 14-05-2001
Tähtaeg : 14-08-2001
Allakirjutanute arv : 73 - 14-08-2001