• Teresa   ALMEIDA GARRETT  

Teresa ALMEIDA GARRETT : Resolutsiooni ettepanek(ud) - Viies ametiaeg 

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Proposition de résolution (article 50) Sur la situation en ANGOLA FR  
- B5-0405/2002