Giuseppe PISICCHIO : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rinnovamento italiano - Dini (Itaalia)

Aseesimees 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Eelarvete komitee
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Magrebi riikide ja Araabia Magrebi Liiduga suhtlemiseks

Liikmed 

  • 06-10-1999 / 05-09-2001 : Delegatsioon EL-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomitees
  • 06-09-2001 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Venemaa parlamentaarses koostöökomitees
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekomisjon

Asendusliige 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
  • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Rumeenia parlamentaarses ühiskomitees
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon

all-activities 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128