Vitaliano GEMELLI : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 30-01-2003 : Cristiani democratici uniti (Itaalia)
 • 01-02-2003 / 19-07-2004 : Unione democratico cristiana (Itaalia)

Esimees 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Petitsioonide komitee
 • 23-01-2002 / 19-07-2004 : Petitsioonikomisjon

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioonid parlamentaarsetes koostöökomiteedes ning Ühenduse ja Ukraina, Valgevene ning Moldova vaheliste suhetega tegelevad delegatsioonid
 • 17-01-2002 / 22-01-2002 : Petitsioonikomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Arengu- ja koostöökomisjon
 • 23-01-2002 / 19-07-2004 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the Commission communication to the Council and the European Parliament on the European Community?s development policy - The European Community's Development Policy - Committee on Development and Cooperation EN  
- A5-0059/2001 -  
-
DEVE 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128