Ilda FIGUEIREDO : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 17-01-2012 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 17-01-2012 : Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) (Portugal)

Aseesimees 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Uue, jätkusuutliku majanduse tööhõivevõimaluste arendamine  
- ITRE_AD(2010)440014 -  
-
ITRE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks: toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamine  
- ITRE_AD(2011)458808 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Tööhõivevõimaluste arendamine uue säästva majanduse raames  
- FEMM_AD(2010)440172 -  
-
FEMM 
ARVAMUS E-kaubanduse siseturu väljakujundamine  
- ITRE_AD(2010)440203 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi kodutuse kaotamise strateegia  
- P7_DCL(2010)0061 - Vastu võetud  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Algatatud : 06-09-2010
Tähtaeg : 16-12-2010
Vastu võetud (kuupäev) : 16-12-2010
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2010)0499
Allakirjutanute arv : 391 - 16-12-2010
Kirjalik deklaratsioon: Naistevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa aasta väljakuulutamine  
- P7_DCL(2010)0020 - Vastu võetud  
Marc TARABELLA , Barbara MATERA , Marije CORNELISSEN , Ilda FIGUEIREDO , Antonyia PARVANOVA  
Algatatud : 19-04-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Vastu võetud (kuupäev) : 09-09-2010
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2010)0318
Allakirjutanute arv : 402 - 09-09-2010
Kirjalik deklaratsioon: Hädaabinumbri 112 vahendusel pakutavate teenuste ühtlustatud raamistiku loomine  
- P7_DCL(2009)0068 - Kehtivuse kaotanud  
Willy MEYER , Ilda FIGUEIREDO , João FERREIRA  
Algatatud : 14-12-2009
Tähtaeg : 25-03-2010
Allakirjutanute arv : 112 - 25-03-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon