Adriana POLI BORTONE : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 28-04-2008 : Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 28-04-2008 : Alleanza nazionale (Itaalia)

Aseesimees 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 28-04-2008 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks
 • 15-09-2004 / 28-04-2008 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 10-05-2007 / 28-04-2008 : Kliimamuutuste ajutine komisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Regionaalarengukomisjon
 • 14-03-2007 / 28-04-2008 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa farmatseutide kaitse  
- P6_DCL(2008)0013 - Kehtivuse kaotanud  
Adriana POLI BORTONE , Patrizia TOIA , Stefano ZAPPALA' , Nicola ZINGARETTI  
Algatatud : 30-01-2008
Tähtaeg : 08-05-2008
Allakirjutanute arv : 174 - 08-05-2008
Kirjalik deklaratsioon: Eraelu puutumatuse rikkumine ja telefonikõnede pealtkuulamine  
- P6_DCL(2007)0087 - Kehtivuse kaotanud  
Adriana POLI BORTONE  
Algatatud : 10-10-2007
Tähtaeg : 24-01-2008
Allakirjutanute arv : 31 - 17-01-2008
Kirjalik deklaratsioon: Mängurelvade müügi keeld alaealistele  
- P6_DCL(2007)0015 - Kehtivuse kaotanud  
Adriana POLI BORTONE  
Algatatud : 12-02-2007
Tähtaeg : 14-05-2007
Allakirjutanute arv : 39 - 14-05-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.