Christos FOLIAS : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 08-03-2002 / 09-03-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 09-03-2004 : Nea Dimokratia (Kreeka)

Esimees 

 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Šveitsi, Islandi ning Norra vaheliste suhetega tegelev delegatsioon

Aseesimees 

 • 22-07-1999 / 17-02-2000 : Ühenduse ja Mašriki riikide ning Pärsia lahe äärsete riikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 17-01-2002 / 09-03-2004 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 07-02-2002 / 09-03-2004 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks
 • 07-11-2002 / 09-03-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Ukraina ja ELi-Moldova koostöökomisjonides ja delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 01-09-1999 / 07-10-1999 : Eelarvete komitee
 • 07-10-1999 / 14-12-1999 : Majandus- ja rahanduskomitee
 • 23-11-1999 / 14-01-2002 : Eelarvekontrolli komitee
 • 17-01-2002 / 09-03-2004 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 20-11-2003 / 09-03-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report concerning discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the 1999 financial year, Section 1 - European Parliament/Ombudsman - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0099/2001 -  
-
CONT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes FR  
- B5-0089/1999  

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128