Ioannis AVEROFF : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Nea Dimokratia (Kreeka)

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Eelarvete komitee
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomitees
 • 30-05-2001 / 14-01-2002 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekomisjon
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Bulgaaria ühiskomisjonis

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Rumeenia parlamentaarses ühiskomitees
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Rumeenia ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on a proposal for a Council Decision on the granting of funds to Greece in order to relieve the interest burden on EIB loans for the reconstruction of the region which was devastated by the earthquake of September 1999 - Committee on Budgets EN  
- A5-0322/2000 -  
-
BUDG 
Report on the results of conciliation on the joint guideline of the Council with a view to the adoption of a Council Regulation on budgetary discipline - Committee on Budgets EN  
- A5-0223/2000 -  
-
BUDG 
Report on the proposal for a Council Regulation on budgetary discipline - Committee on Budgets EN  
- A5-0055/1999 -  
-
BUDG 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes FR  
- B5-0089/1999  

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128