Lousewies van der LAAN : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 12-09-1999 : Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon - Liige
 • 13-09-1999 / 29-01-2003 : Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 29-01-2003 : Democraten 66 (Madalmaad)

Aseesimees 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Eelarvekontrolli komitee
 • 21-01-2002 / 29-01-2003 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komitee
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Palestiina Seadusandliku Nõukogu vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 17-01-2002 / 29-01-2003 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komisjon
 • 07-02-2002 / 29-01-2003 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Slovaki Vabariigi parlamentaarses ühiskomitees
 • 17-01-2002 / 29-01-2003 : Eelarvekomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report 1. concerning discharge to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin for the 1999 financial year (C5-0686/2000-2000/2166 (DEC)); 2. concerning discharge for the European Centre for Vocational Training, Thessaloniki for the 1999 financial year (C5-0687/2000-2000/2165(DEC)); 3. concerning discharge in respect of the implemention of the general budget of the European Union for the 1999 financial year, Section IV - Court of Justice, Section V - Cour of Auditors, Section VI - Part B- Committee of the Regions - (SEC(2000)0539-C5-0312/2000-C5-0617/2000-2000/2156(DEC); 4. on postponement of the decision concerning discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the 1999 financial year, Section VI - Part A - Economic and Social Committee (SEC(2000)0539-C5-0312/2000-C5-0617/2000-2000/2156(DEC)) - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0108/2001 -  
-
CONT 
Report on the Commission report on measures taken in the light of the observations of the European Parliament in its 1997 discharge resolution - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0397/2000 -  
-
CONT 
Report on giving discharge to the Commission in respect of the implementation of the general budget of the European Communities for the 1997 financial year (Section I - Parliament, II - Council, III - Commission, IV - Court of Justice and V - Court of Auditors) (SEC(1998) 520 - C4-0350/1998, SEC(1998) 522 - C4-0351/1998, SEC(1998) 519 - C4-0352/1998) - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0004/2000 -  
-
CONT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on a Statute for Members of the European Parliament EN  
- P5_DCL(2001)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Kathalijne Maria BUITENWEG , Christopher HEATON-HARRIS , Michiel van HULTEN , Lousewies van der LAAN , Helle THORNING-SCHMIDT  
Algatatud : 02-07-2001
Tähtaeg : 02-10-2001
Allakirjutanute arv : 50 - 02-10-2001